narzędzia narzędzia ręczne
zaloguj się
wyloguj
strona główna katalog produktów promocje nowości koszyk  (0) kontakt koszty przesyłki mapa strony, cennik  
E sklep prowadzi sprzedaż wysyłkową narzędzi budowlanych i warsztatowe. Szczególnie polecamy markę Neo, która jest liderem na rynku polskim w produkcji narzędzi. Aby zachować porządek w warsztacie mamy do wyboru wiele pojemników magazynowych, organizerów oraz skrzynek na narzędzia. Poukładane klucze i śrubokręty przyśpieszą każdą pracę.
Producent
     Wybierz kategorię
 
AKCESORIA
ARTYKUŁY BHP
ELEKTRONARZĘDZIA
ELEKTROTECHNICZNE
KŁÓDKI I ZAMKI
ŁĄCZENIOWE
MOTORYZACYJNE
NARZĘDZIA RĘCZNE
OLEJE I SMARY
PNEUMATYCZNE
POMIAROWE
SPALINOWE
SPAWARKI/ LUTOWNICE
TRANSPORT I MAGAZYN
WYPRZEDAŻ
Subskrypcja
Chcesz otrzymywać informacje o nowościach w naszym sklepie?
Wpisz swój adres e-mail!Towar dnia
162,00 zł
142,00 zł
Podgląd zamówienia

Aby sprawdzić status zamówienia wpisz jego unikalny numer

Informatyczna i reklamowa obsługa sklepu:

VizMedia.pl - Systemy Informatyczne
   
 
Regulamin sklepu.
Uwaga! Dla zamówień złożonych do dnia 2014-12-24 obowiązuje regulamin dostępny pod podanym linkiem.

Regulamin sklepu Narzedzia4u.pl
obowiązujący dla zamówień złożonych po dniu 2014-12-24.

I. Informacje ogólne:

 1. Sklep Narzedzia4u.pl prowadzony jest przez właściciela sklepu, którym jest firma:

  Marcin Filipiak Sklepy Internetowe - Dla Ciebie

  ul. Opalowa 2/19
  30-798 Kraków
  e-mail: sklep@narzedzia4u.pl
  NIP: 679-169-87-20
  REGON: 120516280
  nr wpisu do ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez Prezydenta Miasta Krakowa: 7974/2009
  konto bankowe: ING Bank Śląski, 49 1050 1445 1000 0092 1425 1002

 1. Definicje

Sprzedawca – firmaMarcin Filipiak Sklepy Internetowe - Dla Ciebie, prowadząca sprzedaż na odległość za pomocą Serwisu oraz innych elektronicznych środków porozumiewania się na odległość.

Serwis – platforma internetowa prowadzona pod adresem internetowym http://narzedzia4u.pl umożliwiająca prezentowanie oferty Sklepu, Regulaminu i innych niezbędnych informacji, oraz składanie zamówień przez Klientów, a także realizację innych usług takich, jak Newsletter, prowadzenie indywidualnych kont Klientów, korespondencję Klientów ze Sprzedawcą za pomocą formularzy elektronicznych.

Sklep – sklep internetowy Narzedzia4u.pl prowadzony przez Sprzedawcę na platformie internetowej pod adresem internetowym http://narzedzia4u.pl

Klient – akceptujący niniejszy Regulamin podmiot będący osobą fizyczną o pełnej zdolności do czynności prawnych, albo osobą prawną lub jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, prawidłowo reprezentowaną przez właściwą osobę fizyczną, lub osoba fizyczną nieposiadającą pełnej zdolności do czynności prawnych, która uzyskała zgodę przedstawiciela ustawowego.

Konsument – Klient będący osobą fizyczną zawierającą ze Sprzedawcą umowę sprzedaży lub umowę o świadczenie usług, niezwiązaną bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

Klient nie będący Konsumentem – Klient zawierający ze Sprzedawcą umowę sprzedaży lub umowę o świadczenie usług związane bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

Umowa zawarta na odległość – umowa zawarta z Konsumentem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość, bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.

Regulamin niniejszy dokument sporządzony zgodnie z art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.) określający rodzaj, zakres i warunki świadczenia usług drogą elektroniczną, oraz inne wymagania określone w wymienionym artykule ustawy, a także zgodnie z obowiązkami informacyjnymi wynikającymi z ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach Konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827). Sprzedawca świadczy usługi drogą elektroniczną zgodnie z Regulaminem.

Trwały nośnik – materiał lub narzędzie umożliwiające Konsumentowi lub Sprzedwacy przechowywanie informacji kierowanych osobiście do niego, w sposób umożliwiający dostęp do informacji w przyszłości przez czas odpowiedni do celów, jakim te informacje służą, i które pozwalają na odtworzenie przechowywanych informacji w niezmienionej postaci. Za trwały nośnik uznawana jest między innymi wiadomość e-mail.

Koszyk – funkcjonalność Serwisu udostępniana Klientowi przez Sprzedawcę polegająca na ułatwieniu procesu zakupu, zgromadzeniu informacji o wybranych towarach w jednym miejscu, umożliwieniu podsumowania ceny zakupu wraz z udzielonymi rabatami łącznie i dla poszczególnych towarów osobno, wybraniu formy przesyłki i formy płatności wraz z ich ceną, umożliwieniu podania adresu Klienta, adresu dostawy, danych do faktury VAT, oraz akceptacji Regulaminu.

Konto Klienta – nieobligatoryjna funkcjonalność Serwisu udostępniana Klientowi, umożliwiająca zarejestrowanie się i zalogowanie się poprzez indywidualny login i wybrane przez Klienta podczas rejestracji hasło. Zarejestrowani i zalogowani Klienci posiadają dostęp do pełnej funkcjonalności Serwisu. Między innymi mogą śledzić stan realizacji swoich zamówień, mogą korzystać z indywidualnych rabatów, jeśli Sklep ich udzielił Klientowi, mogą śledzić historię swoich zamówień.

Newsletter - usługa Sprzedawcy dostarczania Klientowi za jego zgodą informacji handlowej w postaci elektronicznej (e-mail), dotyczącej oferty Sklepu, promocji i aktualnych wydarzeń związanych z działalnością Sklepu.

System płatności elektronicznych – usługa płatności za pośrednictwem Internetu, dostawcą której jest firma pośrednicząca między bankiem Klienta dokonującego zakupu a Sprzedawcą. Płatność taka realizowana jest zgodnie z odrębnym regulaminem dostawcy systemu. Dostawca ten odpowiada za realizację i bezpieczeństwo płatności. Płatność powiększona jest o koszty prowizji dostawcy systemu.

Wyszukiwarka – funkcjonalność Serwisu udostępniana Klientowi, ułatwiająca wyszukanie na stronie Sklepu towaru, którym jest zainteresowany Klient.

Menu – funkcjonalność Serwisu ułatwiająca przegląd towaru poprzez pogrupowanie asortymentu w poszczególne kategorie.

 

II. Ogólne zasady korzystania ze Sklepu

 1. Informacje podane na stronie Sklepu nie są ofertą w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.
 2. Zawarcie umowy sprzedaży zgodnie z niniejszym Regulaminem zawierane jest w momencie potwierdzenia realizacji zamówienia przez Sklep.
 3. Oferta Sklepu prezentowana jest w Serwisie pod adresem http://Narzedzia4u.pl. Wybór asortymentu ułatwia Wyszukiwarka oraz Menu.
 4. Założenie indywidualnego konta Klienta w Serwisie nie jest konieczne, ale umożliwia pełne wykorzystanie udostępnionych funkcjonalności Serwisu.
 5. W celu złożenia zamówienia za pośrednictwem Serwisu, Klient dodaje wybrany towar do Koszyka. Po wybraniu wszystkich towarów wraz z podaniem dodatkowych cech (np. kolor, rozmiar itp.), Klient dokonuje wyboru formy płatności i formy przesyłki, podaje dane kontaktowe, dane do faktury VAT, adres Klienta i adres dostawy, a następnie akceptuje regulamin i składa zamówienie poprzez kliknięcie na przycisk „Złóż zamówienie”.
 6. Serwis wysyła automatycznie do Klienta na podany adres e-mail potwierdzenie złożenia zamówienia.
 7. Kolejne kroki realizacji zamówienia przez Sprzedawcę są potwierdzane przez Serwis poprzez automatyczne wiadomości e-mail. Klient, który dokonał rejestracji, ma możliwość śledzenia statusu swojego zamówienia również w Serwisie po zalogowaniu się za pomocą indywidualnego loginu i hasła.
 8. Klient nie ma obowiązku korzystania z Serwisu podczas składania zamówienia. Zamówienie może być złożone również telefonicznie, za pomocą wiadomości e-mail, SMS, listu i dowolnego innego sposobu porozumiewania się na odległość.
 9. Zamówienia składane za pośrednictwem Serwisu przyjmowane są całą dobę 7 dni w tygodniu poprzez wypełnienie elektronicznego formularza zamówienia (Koszyk). Zamówienia telefoniczne przyjmowane są w dni robocze w godzinach 9-17. Zamówienia telefoniczne i SMS są wprowadzane do bazy Sklepu przez Sprzedawcę. Potwierdzenie zamówienia jest wysyłane na podany przez Klienta adres e-mail.
 10. Złożenie zamówienia przez Klienta pociąga za sobą obowiązek zapłaty. Kwota do zapłaty podana jest w podsumowaniu w Koszyku, i zawiera cenę za towar i zamówione usługi, koszty przesyłki i koszty płatności elektronicznych, wynikające z cennika dostawcy Systemu płatności elektronicznych.
 11. Istnieje możliwość wybrania opcji wysyłki za pobraniem.
 12. Istnieje możliwość osobistego odbioru zakupionego towaru, po uzgodnieniu z obsługą Sklepu. W takim przypadku również zapłata może być dokonana osobiście.
 13. Z wyjątkiem zamówień z formą płatności przy odbiorze (za pobraniem) oraz za wyjątkiem odbioru osobistego zamówienia, realizacja zamówień oraz wysyłka następuje po otrzymaniu wpłaty całkowitej ceny, wraz z kosztami przesyłki i kosztami płatności elektronicznych, na konto bankowe Sprzedawcy:

  ING Bank Śląski
  49 1050 1445 1000 0092 1425 1002
  Marcin Filipiak Sklepy Internetowe - Dla Ciebie
  ul. Opalowa 2/19
  30-798 Kraków

lub po otrzymaniu wpłaty w systemie płatności elektronicznych.

 1. Wpłata powinna być powiększona o koszty przesyłki podane przez Sklep. Są one oszacowane automatycznie przez Serwis na podstawie masy towaru i opakowania, oraz według cennika firmy dostarczającej przesyłkę (poczta, firma kurierska). W razie wątpliwości dotyczących tych kosztów, np. przy większej ilości towaru, masy towaru itp. Klient powinien skontaktować się ze Sprzedawcą w celu ustalenia kosztów przesyłki.
 2. Rozliczenia transakcji kartą kredytową i e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem wybranego przez Klienta dostawcy Systemu płatności elektronicznych.
 3. Z wyjątkiem płatności za pobraniem, termin wpłaty za zamówienie wynosi 7 dni. Brak potwierdzonej płatności stanowi podstawę do odstąpienia od realizacji zamówienia.
 4. Zastrzegamy sobie prawo odstąpienia od realizacji zamówienia w przypadku, gdy Klient nie podał wszystkich wymaganych informacji, lub gdy informacje te budzą wątpliwości co do ich poprawności. Zamówienie, którego nie uda się potwierdzić w ciągu 7 dni od daty złożenia, nie będzie realizowane.
 5. Termin realizacji zamówienia wynosi 21 dni od dnia potwierdzenia zamówienia.
 6. W przypadku, gdyby z jakichkolwiek przyczyn Sklep nie był w stanie zrealizować częściowo lub całkowicie zamówienia w terminie jednego tygodnia, w szczególności z przyczyny braku towaru w magazynie Sklepu, Klient zostanie o tym fakcie powiadomiony drogą elektroniczną (e-mail lub telefonicznie). Opóźnienie jednak nie powinno przekroczyć 30 dni od daty zawarcia umowy.
 7. W przypadku całkowitego braku możliwości realizacji zamówienia, Klientowi zostanie zaproponowany inny, podobny towar, lub wpłacone pieniądze zostaną zwrócone na wskazane konto bankowe lub przesyłką pieniężną.
 8. W przypadku szkody wyrządzonej przez firmę dostarczającą towar do Klienta (poczta, firma kurierska) Sklep złoży reklamację do tej firmy.
 9. W razie braku realizacji przesyłki przez firmę pocztową lub kurierską, albo w razie opóźnień trwających ponad 14 dni, sklep  złoży reklamację do firmy pocztowej lub kurierskiej. O fakcie opóźnienia Klient powinien poinformować Sklep.
 10. Klient może zmienić zamówienie tylko w przypadku, jeżeli zamówiony towar nie został jeszcze wysłany. O tym fakcie Klient powinien poinformować Sklep telefonicznie lub w inny sposób pozwalający potwierdzić zmianę zamówienia jeszcze przed jego realizacją. Zmiana zamówienia może przedłużyć czas jego realizacji.
 11. Zamówienie może być anulowane przed wysłaniem towaru do Klienta. W tym celu należy skontaktować się z obsługą Sklepu.
 12. Zastrzegamy sobie prawo wprowadzania zmian w ofercie dotyczących asortymentu oraz cen produktów. W przypadku zmiany cennika, Klient, którzy już złożył zamówienie, zostanie obsłużony według cennika obowiązującego w dniu złożenia zamówienia. W przypadku zmiany asortymentu, Klient zostanie o tym fakcie poinformowany, i będzie mógł podjąć decyzję o zmianie zamówienia lub o ewentualnym odstąpieniu od zakupu towaru.
 13. Ceny towarów wystawionych do sprzedaży podane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT, cła i inne należności publicznoprawne. Są to ceny brutto.
 14. Na życzenie Klienta wystawiamy faktury VAT. Jeśli faktura ma być wystawiona na firmę, paragon powinien zostać zwrócony. Prosimy o zgłoszenie chęci otrzymania faktury przed wysłaniem zamówionego towaru.
 15. Klient, który wyraził chęć otrzymania faktury VAT, wyraża zgodę na otrzymanie faktury w postaci elektronicznej na adres e-mail. W przypadku chęci otrzymania faktury w postaci papierowej, Klient powinien poinformować o tym fakcie Sklep.
 16. W przypadku wysyłki własność towaru jest przenoszona na Klienta w dacie nadania przesyłki.

III. Prawo odstąpienia od umowy

 1. Klient będący Konsumentem, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z zastrzeżeniem pkt. 6, 8 i 9 rozdziału III Regulaminu.
 2. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić Konsumentowi wszystkie dokonane przez Niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy.
 3. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności poprzez przelew na wskazane konto bankowe, lub na to samo konto bankowe, z którego Konsument dokonywał płatności. Konsument wyraża na to zgodę. W przypadku braku wskazanego konta bankowego, na które ma być przelana kwota zwrotu, zwrot następuje przekazem pocztowym. Możliwy jest inny sposób zwrotu płatności przez Sprzedawcę po uzgodnieniu tego z Klientem.
 4. Sklep nie dokonuje zwrotu płatności poprzez przyjęcie przesyłki za pobraniem. Przesyłki takie nie będą przyjmowane przez Sklep.
 5. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 6. Jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
 7. Konsument ma obowiązek zwrócić rzecz Sprzedawcy niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.
 8. Konsument ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.
 9. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
 10. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się od objęcia rzeczy w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku umowy, która:

a) obejmuje wiele rzeczy, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniej rzeczy, partii lub części,

b) polega na regularnym dostarczaniu rzeczy przez czas oznaczony – od objęcia w posiadanie pierwszej z rzeczy.

 1. Konsument odstępuje od umowy składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od umowy, którego wzór stanowi załącznik do niniejszego regulaminu. Załącznik ten stanowi integralną część Regulaminu i można go pobrać ze strony: http://narzedzia4u.pl/index.php?i6,wzor-oswiadczenia. Oświadczenie należy wysłać e-mailem na adres: sklep@narzedzia4u.pl, lub w formie papierowej pocztą.
 2. Sprzedawca niezwłocznie potwierdza e-mailem otrzymanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy złożonego poprzez e-mail.
 3. W przypadku odstąpienia od umowy umowę uważa się za niezawartą.
 4. Jeżeli Konsument złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy zanim Sprzedawca przyjął ofertę, oferta przestaje wiązać.
 5. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów:

a) o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;

b) w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;

c) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

d) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;

e) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

f) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

g) w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi Sprzedawca nie ma kontroli;

h) w której Konsument wyraźnie żądał, aby Sprzedawca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli Sprzedawca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania Konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;

i) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

j) o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;

k) zawartej w drodze aukcji publicznej;

l) o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;

 

IV. Rękojmia i reklamacje

 1. Sprzedawca ma obowiązek dostarczenia rzeczy bez wad fizycznych i prawnych.
 2. Reklamacje składane przez Klientów rozpatrywane są w trybie i na zasadach określonych w ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964r. nr 16, poz. 93 z późniejszymi zamianami).
 3. Reklamacje uwzględniamy w przypadkach uzasadnionych (np. otrzymany towar jest niezgodny z zamówieniem). Różnice w wyglądzie towaru zamówionego z otrzymanym, wynikające z indywidualnego ustawienia monitora komputera Klienta (kolor, proporcje obrazu, itp.) nie stanowią podstawy do uznania reklamacji.
 4. Przed odebraniem przesyłki od doręczyciela, Klient powinien sprawdzić stan opakowania oraz towaru. W przypadku uszkodzenia opakowania lub towaru oraz w przypadku podejrzenia uszkodzenia towaru, przesyłki nie należy przyjmować. W obecności doręczyciela powinien być sporządzony protokół szkody. Tego typu reklamacje będą rozpatrywane indywidualnie.
 5. Reklamacje towaru uszkodzonego z winy użytkownika nie mogą być uwzględnione.
 6. Koszty związane z nieuzasadnioną reklamacją pokrywa Klient.
 7. W przypadku uznania reklamacji, koszt dostarczenia przesyłki jest zwracany Klientowi niezwłocznie, nie później niż do 5 dni roboczych od uznanej reklamacji, na wskazane konto bankowe lub na to samo konto bankowe, z którego Klient dokonywał płatności. W przypadku braku wskazanego konta bankowego, na które ma być przelana kwota zwrotu, zwrot następuje przekazem pocztowym.
 8. Jeżeli Klient wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Klientowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
 9. Reklamowany towar należy odesłać wraz z dowodem zakupu oraz z opisem powodu reklamacji na adres siedziby firmy:

  Marcin Filipiak Sklepy Internetowe - Dla Ciebie
  ul. Opalowa 2/19
  30-798 Kraków

  Opis przyczyny reklamacji może być również przesłany na adres e-mail: sklep@narzedzia4u.pl.
 10. Nie przyjmujemy zwrotu towarów z tytułu reklamacji przesłanych do nas za pobraniem.

V. Wymagania techniczne

W celu korzystania z Serwisu konieczne jest dysponowanie komputerem lub innym urządzeniem podłączonym do Internetu z zainstalowaną przeglądarką internetową taką, jak Chrome, Opera w wersji nie starszej niż 2, Internet Explorer w wersji nie starszej niż 7.0, Mozilla FireFox w wersji nie starszej niż 3.0. Przeglądarka powinna mieć włączoną funkcję cookies oraz JavaScript. Serwis wysyła automatyczne wiadomości na podany przez Klienta adres e-mail, dlatego wskazane jest posiadanie aktywnego adresu e-mail. Adres ten jest również wykorzystywany do korespondencji między Klientem a Sprzedawcą, w tym za zgodą Klienta, do wysyłania wiadomości Newsletter. Zamówienia są możliwe również bez wykorzystania Serwisu, na przykład drogą telefoniczną, SMS, listownie.

VI. Postanowienia końcowe

 1. Oferta handlowa dotyczy terenu Polski.
 2. Transakcje dokonywane są w języku polskim, o ile strony nie uzgodnią inaczej.
 3. Transakcje dokonywane są według prawa polskiego.
 4. Klient i Sprzedawca mają zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.
 5. Prawa i obowiązki stron wynikające z zawartej umowy uregulowane są w Ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964r. nr 16, poz. 93 z późniejszymi zamianami), w ustawie z dnia 30 maja 2014 r. o prawach Konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827), oraz w ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.).
 6. Kopiowanie ze strony Serwisu wszelkich treści, opisów produktów, zdjęć itp. bez zgody Sprzedawcy jest zabronione.
 7. Polityka prywatności Sklepu jest integralną częścią niniejszego regulaminu.
 8. Cennik kosztów przesyłki jest integralną częścią niniejszego regulaminu.
 9. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 1964r. nr 16, poz. 93 z późniejszymi zamianami) oraz innych ustaw.
 10. W przypadku niezgodności pomiędzy przepisami wynikającymi z ustaw wymienionych w pkt. 5 rozdziału V Regulaminu a niniejszym Regulaminem, stosuje się przepisy tych ustaw.
 11. W razie wystąpienia sporu między Klientem a Sprzedawcą, strony mają możliwość rozstrzygnięcia sporu na drodze polubownej. Nie ogranicza to w żaden sposób prawa do rozstrzygania sporu na drodze sądowej.
 12. Konsument ma prawo skorzystać z bezpłatnej informacji lub pomocy prawnej Miejskiego (Powiatowego) Rzecznika Konsumentów oraz do Federacji Konsumentów. Odpowiednie informacje są dostępne na stronach internetowych wymienionych instytucji.
 13. Spory, których nie uda się rozstrzygnąć na drodze polubownej, będą rozpatrywane przez Sąd Powszechny, którego właściwość określa Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. z 1964r. nr 43, poz. 296 z późniejszymi zamianami).
 14. Regulamin jest publikowany na stronie internetowej Sklepu i jest udostępniany drogą e-mail na każde żądanie Klienta.
 15. Regulamin wchodzi w życie z dniem 25 grudnia 2014 roku.

 

 

Polityka prywatności Sklepu internetowego

Firma Marcin Filipiak Sklepy Internetowe - Dla Ciebie, zwana dalej Sprzedawcą, przywiązuje szczególną wagę do poszanowania prywatności Klientów i bezpieczeństwa danych.
Korzystanie ze strony Sklepu oznacza akceptację polityki prywatności.

I. Gromadzenie danych

Sprzedawca gromadzi dane w celu sprzedaży produktów, wystawiania faktur, korespondencji związanej z reklamacjami i zapytaniami Klientów, w celach statystycznych, oraz za zgodą Klientów - w celach marketingowych. Ochronie podlegają zarówno dane osobowe, jak i dane nie będące danymi osobowymi. Dane te mogą być podawane przez samych Klientów (np. w celu realizacji zamówienia), niektóre dane, takie jak adresy IP komputerów, godziny logowania, czas sesji itp. zbierane są automatycznie. Klienci podają dane podczas rejestracji lub podczas procesu zakupu poprzez wypełnienie formularza na stronie Sklepu. Dane podane w inny sposób, np. drogą e-mail, telefonicznie, faxem, listownie, poprzez komunikator internetowy lub ustnie są wprowadzane do bazy danych Sklepu przez administratora Sklepu.

II. Ochrona danych osobowych

Zbiór danych osobowych gromadzonych przez Sklep Narzedzia4u.pl podlega ochronie zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, Dz.U. 1997 nr 133 poz. 883 (zwaną dalej Ustawą), oraz zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, Dz. U. 2002 nr 144 poz. 1204. Zbiór ten jest zarejestrowany w Głównym Inspektoracie Ochrony Danych Osobowych pod nazwą Narzedzia4u.pl, numer zgłoszenia 009291/2011, numer księgi 100929.
Dane osobowe zgromadzone w bazie danych Sklepu są wykorzystywane w celu:

 1. sprzedaży produktów,
 2. wystawiania faktur,
 3. korespondencji związanej z reklamacjami i zapytaniami Klientów,
 4. w celach marketingowych – po uzyskaniu odrębnej zgody Klientów,
 5. w celach statystycznych.

Zbiór danych osobowych Sklepu zawiera następujące dane:

 1. nazwiska i imiona,
 2. adresy zamieszkania lub pobytu,
 3. adresy poczty elektronicznej,
 4. numery identyfikacji podatkowej (w przypadku konieczności wystawienia faktury),
 5. numery telefonów,
 6. daty ostatnich logowań,
 7. informacje o numerach IP komputerów.

Powyższa baza danych nie jest przekazywana żadnemu innemu podmiotowi, z zastrzeżeniem, że baza została powierzona do przetwarzania danych osobowych firmie hostingowej, na podstawie umowy hostingu oraz odrębnej umowy o powierzenie przetwarzania danych osobowych. Umowa ta została zawarta zgodnie z Ustawą. Firma hostingowa jest zobowiązana do zachowania ochrony danych osobowych zgodnie z wymaganiami Ustawy i przy zachowaniu wszelkich wymagań technicznych zgodnie z obowiązującym prawem.

III. Ochrona danych nie będących danymi osobowymi

Sklep Narzedzia4u.pl zna i przechowuje adresy IP, z których użytkownicy przeglądają treści informacyjne serwisu Sklepu. Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL. Gromadzone są również informacje o godzinie i czasie przeglądania strony, informacje o przeglądarce użytkownika, godzinie złożenia zamówienia, informacje o odnośniku kierującym do strony Sklepu itp.
Powyższe informacje są gromadzone w logach Sklepu i nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi stronę Sklepu, z wyjątkiem informacji podawanych przez Klientów przy składaniu zamówień, które podlegają ochronie jako dane osobowe. Dane nie będące danymi osobowymi są wykorzystywane okazjonalnie w celu analizy jakości strony Sklepu, preferencji Klientów, np. które produkty są kupowane najczęściej, które strony są najchętniej oglądane, z jakich rejonów Polski jest najwięcej Klientów itp. Analizy te w żaden sposób nie wpływają na identyfikację konkretnych osób odwiedzających stronę Sklepu.
W bazie danych Sklepu istnieją również informacje dotyczące historii zamówień, tj. daty zamówień, nazwy i ilości zamówionego towaru, ich cen, rodzaju wysyłki i płatności, udzielonych rabatów, kwoty do zapłaty, udziału w promocjach.

IV. Mechanizm Cookies (ciasteczka)

Mechanizm cookies stosujemy do zapamiętywania takich informacji, jak: identyfikator sesji, zawartość koszyka produktów, zawartość schowka, licznik odwiedzin itp. Pliki cookies mają określony termin ważności. Użytkownik ma możliwość samodzielnego usunięcia plików cookies korzystając z odpowiednich funkcji przeglądarki internetowej. Istnieje możliwość wyłączenia funkcji cookies w przeglądarce internetowej, jednak uniemożliwia to zalogowanie się użytkownika i złożenie zamówienia korzystając z funkcjonalności Sklepu. W takiej sytuacji możliwe jest włączenie tej funkcji, albo złożenie zamówienia w inny sposób, np. drogą telefoniczną lub e-mail.
Użytkownik strony Sklepu korzystając z funkcjonalności strony wyraża zgodę na stosowanie plików cookies poprzez ustawienia swojej przeglądarki internetowej.

V. Odnośniki do innych stron

Strona internetowa Sklepu zawiera odnośniki do innych stron WWW. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za zasady zachowania prywatności obowiązujące na tych stronach. Niniejsza polityka prywatności dotyczy tylko serwisu WWW Sklepu Narzedzia4u.pl.

VI. Ochrona bazy danych Sklepu Narzedzia4u.pl

Dostęp do bazy danych Sklepu zabezpieczony jest zgodnie z wymogami rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informacyjne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. nr 100, poz. 1024).
Klienci zarejestrowani w systemie Sklepu Narzedzia4u.pl mają dostęp do swoich danych zabezpieczonych hasłem. Zaleca się, aby hasło składało się co najmniej z 8 znaków, zawierało przynajmniej jedną cyfrę lub znak specjalny (np. : !, #, @ itp.). We własnym interesie nie należy podawać haseł osobom trzecim. Zaleca się, aby podczas podawania danych osobowych podczas wypełniania w/w formularza, był włączony protokół szyfrowania SSL, uniemożliwiający „podsłuch” przesyłanych danych. W przeglądarce internetowej, na początku adresu URL Sklepu, są wówczas widoczne znaki https:// (https://narzedzia4u.pl/...), oraz najczęściej w dolnym rogu przeglądarki jest symbol zamkniętej kłódki.

VII. Zmiany

W przypadku zmiany obowiązującej polityki prywatności, wprowadzone zostaną odpowiednie modyfikacje do powyższego zapisu.

 
     
Kontakt
e-mail: sklep@narzedzia4u.pl
telefon: 12 653 91 02
telefon komórkowy: +48 507 189 832
Wyszukiwarka


Zaawansowane wyszukiwanie
Koszyk
Twój koszyk jest pusty
Przechowalnia
Brak produktów w przechowalni
Najczęściej oglądane
Miniszlifierka 170W, akcesoria 190 szt., Graphite, 59G019
330,00 zł
Smarownica ręczna z wężykiem 8x300mm, Pressol, 12 636-101
123,50 zł
Piła do gałęzi 350mm, Bessto B02G3027
40,43 zł
Najczęściej kupowane
Taśma izolacyjna 10m, czarna, Top Tools, 24B108
1,36 zł
Ostrza łamane 18mm, 10 szt., Top Tools, 17B548
1,95 zł
Taśma izolacyjna szeroka, 10m, czarna, Top Tools, 24B113
3,98 zł
Opaski zaciskowe, 2,5x100mm, 50 sztuk, białe, Hitt H050011
1,20 zł
Wkłady klejowe 11,2x250mm, 12 sztuk, żółte, Topex, 42E171
18,88 zł
Adres do korespondencji:
ul. Opalowa 2/19
30-798 Kraków
tel. (12) 6539102
kom: +48 507189832
e-mail: sklep@narzedzia4u.pl
narzędzia topex
O SKLEPIE REGULAMIN I POLITYKA PRYWATNOŚCI KONTAKT FAQ
 
Oprogramowanie KQS.store


Strona wykorzystuje pliki cookies. Więcej informacji w polityce prywatności.

Oferujemy Państwu narzędzia najbardziej znanych i renomowanych firm, dostępnych na polskim rynku. Narzędzia dystrybuowane i produkowane przez firmę Topex. Jeżeli prowadzą Państwo warsztaty mechaniczne, samochodowe lub inną działalność wymagającą stałego zaopatrzenia w narzędzia, oferujemy korzystne warunki stałej współpracy.
Subskrybując nasz newsletter, będą Państwo informowani o nowościach i promocjach w naszym sklepie, a także ciekawych rozwiązaniach w branży narzędziowej.
Polecamy bogate zestawy dla rzemieślników, elektronarzędzia, przyrządy pomiarowe, półfabrykaty oraz odzież BHP.
Jeżeli czegoś Państwo nie znajdą w naszej ofercie - prosimy przesłać zapytanie.