Jakie zastosowanie mają zegary sterujące?

Dzięki specjalnym zegarom sterującym możliwe jest programowanie oświetlenia i w domu, ogrodzie i na posesji. Programatory w praktyce stosuje się jednak nie tylko na prywatnych posesjach, ale też na terenie zakładów oraz firm- po to, aby zwiększyć poziom bezpieczeństwa. Powszechnie stosuje się je także na terenie obiektów i instytucji publicznych.

Tak naprawdę, zegary sterujące cyfrowe są przeznaczone nie tylko do sterowania oświetleniem, ale też do programowania pracy rozmaitych urządzeń. Dzięki temu mogą być efektywnym elementem szeroko pojętej automatyki domowej oraz przemysłowej. Z wykorzystaniem takich zegarów można nawet zaprogramować uruchamianie się dzwonków szkolnych, które informują o czasie lekcji oraz o czasie przerwy dla uczniów.

 

Zegary sterujące mogą być programowalne lub nie, występujące w formie zegarów astronomicznych. W swojej wersji podstawowej, astronomicznej, ich działanie opiera się o dane astronomiczne czyli cyfrowe dane, jakie zostaną im wprowadzone. Są to informacje o dacie oraz o konkretnych współrzędnych geograficznych, które pozwalają zlokalizować miejsce użytkowania urządzenia. Dzięki tym informacjom programator może ustalić położenie słońca względem horyzontu, a tym samym będzie w stanie sam oszacować, kiedy na przykład powinno załączyć się oświetlenie o zmierzchu, a kiedy zgasnąć o poranku. Programatory astronomiczne posiadają także możliwość korekcji wyznaczonych punktów przez użytkownika. Dzięki temu można dość precyzyjnie je ustawić względem ich położenia oraz funkcji, jaką mają spełniać.

 

A jak działają zegary programowalne?

 

To drugi, podstawowy typ zegarów sterujących, które programuje sam użytkownik według własnych potrzeb i upodobań. Wszystkie dane, jakie zostaną umieszczone w programatorze muszą zostać ustalone przez użytkownika, a urządzenie będzie włączać i wyłączać odbiorniki według ustalonego schematu. Tak dużą precyzję działania tego urządzenia można osiągnąć dzięki wbudowanemu zegarowi. Urządzenia te znajdziemy w sklepach i hurtowniach elektrycznych.