Audyt nieruchomości pod kątem prawnym

Audyt nieruchomości pod kątem prawnym to działanie mające na celu sprawdzenie stanu prawnego nieruchomości. Zebrane informacje zbierane są w raport, który musi uwzględniać ewentualne czynniki ryzyka, które mogą wystąpić jeśli zechcemy zawszeć transakcje. Decyzja o zakupie nieruchomości zawsze powinna być poprzedzona wykonaniem wspomnianej analizy.

Po pierwsze księgi wieczyste

Audyt nieruchomości rozpoczynany jest zazwyczaj od sprawdzenia księgi wieczystej. Jest ona jawna dla każdego i zawiera najważniejsze informacje o nieruchomości. W celu uzyskania jeszcze bardziej szczegółowych informacji oprócz samej księgi, analizuje się również akta księgi wieczystej.

Kolejne dokumenty

Kolejnymi dokumentami, które uwzględnia się w audycie są wypis i wyrys z ewidencji gruntu, a także umowy i orzeczenia sądowe dotychczasowego właściciela. Istotne są również analizy miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Raport podsumowujący

Etapem podsumowującym audyt prawny nieruchomości jest sporządzenie raportu końcowego. Raport ten zawiera informacje o stanie prawnym nieruchomości. Głównym celem audytu jest ustalenie czy zakup inwestycji będzie wiązać się z jakimkolwiek ryzykiem prawnym. W przypadku ujawnienia niekorzystnych czynników, audyt pozwalana na wynegocjowanie ze sprzedającym lepszych warunków transakcji.

Więcej informacji można znaleźć na stronie: www.slotakancelaria.pl/prawo-budowlane-i-procesy-inwestycyjne