Pozwolenie na budowę- w jaki sposób je uzyskać?

budowa

W zdecydowanej większości przypadków, mając w planach jakąś inwestycję budowlaną, musimy mieć świadomość tego, że będzie nam potrzebne pozwolenie na budowę, zanim jeszcze podejmiemy jakiekolwiek działania. Wydaje się, że proces uzyskiwania takiego pozwolenia jest skomplikowany. Dlatego warto najpierw zorientować się, jak uzyskać pozwolenie na budowę i ile trzeba czekać na to, aby faktycznie móc zacząć prace w terenie.

Zaczynamy od miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

W urzędzie gminy należy taki plan uzyskać, a jeśli nasza działka jeszcze nie została nim objęta, należy złożyć w tym samym urzędzie wniosek o wydanie decyzji, co do Warunków Zabudowy na terenie, którym dysponujemy. Zazwyczaj, czas oczekiwania na taką decyzję wynosi maksymalnie do 30 dni, a w przypadku oczekiwania na sam wypis z planu już istniejącego, najczęściej otrzymamy go o wiele szybciej. Kiedy już mamy te dokumenty, możemy dokładnie sprawdzić, co do jakich obostrzeń będziemy musieli się zastosować podczas budowy. Ich przestrzeganie jest bowiem kluczowe.

Czas na pomiar w terenie

Na kolejnym etapie prac należy zatrudnić geodetę, który wykona wszelkie niezbędne pomiary w terenie. Musi on oczywiście posiadać specjalne uprawnienia, a efektem jego pracy będzie mapa sytuacyjno-wysokościowa do celów projektowych. Na wykonanej mapie powinien znaleźć się plan inwestycji, a więc tego co chcemy wybudować- najczęściej plan domu.

Zakup właściwego projektu budowlanego i jego adaptacja

To kolejny element całości, wiele projektów znajdziemy w sieci, ale możemy też udać się bezpośrednio do architekta. Taki projekt zawsze jest wydawany w czterech egzemplarzach, a jedna z jego wersji musi na stałe pozostać w urzędzie. Projekt ten jest bardzo ważny, gdyż zawiera wszelkie informacje techniczne związane z tym, jak ma wyglądać już ukończony budynek. W ramach zakupionego projektu znajdziemy cześć opisową inwestycji, część konstrukcyjną, wszelkie informacje na temat instalacji, jakie będą miały znaleźć się w budynku, a także charakterystykę energetyczną. Mając już taki projekt zakupiony, możemy pomyśleć o jego adaptacji na posiadanym przez nas terenie. Oznacza to mniej więcej tyle, co naniesienie projektu domu na plan działki w odpowiedni sposób. Adaptacja to także zaprojektowanie układu innych elementów na działce- przyłączy do budynku, pasa zieleni, a także poszczególnych odległości od innych obiektów. Architekt powinien też zająć się przygotowaniem dokumentów, jakie zostaną złożone do Zakładu Uzgadniania Dokumentacji Projektowej. Po uzyskaniu odpowiedniej opinii, można zgromadzić wszelkie dokumenty i wnioskować o wydanie pozwolenia na budowę.

Co powinien zawierać wniosek?

Oczywiście musi zawierać egzemplarz projektu wraz z jego adaptacją, a także podpisem architekta, który dokonał adaptacji na działce. Musimy także dołączyć oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością, decyzję o warunkach zabudowy na posiadanym terenie, a także wypis z rejestru gruntów dla działki swojej i sąsiedniej. Ostatnim dokumentem są warunki techniczne dostawy mediów. Pozwolenie jest dokumentem administracyjnym wydawanym przez starostę. Potrzebujesz pomocy w stworzeniu odpowiedniego wniosku? Skontaktuj się z smr-law.at.