W jaki sposób buduje się sieci wodociągowe?

wodociąg

Obecnie, dostęp do czystej i przebadanej wody jest praktycznie czymś oczywistym. A jednak, aby w ogóle był on możliwy, konieczne było wykonanie wiele łączących się ze sobą sieci wodociągowych, których zadaniem jest doprowadzać wodę z punktu centralnego do punktów poboru w poszczególnych mieszkaniach. Wydaje się, że najbardziej oczywistym sposobem budowania takich właśnie przyłączy są tradycyjne wykopy. Na całej długości wodociągu wykonuje się przekop, który umożliwi umieszczenie rur na właściwej, pożądanej głębokości. Jak łatwo sobie wyobrazić, odkryte wykopy przeprowadzane w tradycyjny sposób są czasochłonne, żmudne i bardzo mocno ingerują w teren, na którym są przeprowadzane. Jak się jednak okazuje, nie są jedynym sposobem wykonywania przyłączy wodociągowych tego rodzaju- obecnie opatentowane i wykorzystywane są także inne, znacznie prostsze techniki na które warto zwrócić uwagę.

Możliwość przeprowadzenia przewiertu sterowanego

Budowa sieci wodociągowych może zostać przeprowadzona w technologii bezwykopowej, a jedną z możliwości jest przewiert sterowany. Jest on możliwy do wykonania w sytuacji, kiedy konkretna linia przyłącza nie jest dłuższa niż 200 m. Na samym początku konieczne jest wykonanie specjalnego otworu pilotażowego. Ważne, aby był on wykonywany ze specjalną dbałością, gdyż szalenie istotne jest, jaką będzie miał on średnicę- powinna ona odpowiadać szerokości rur, jakie będą miały zostać wkopane pod ziemię. W kolejnym kroku wciąga się rurę przewodową lub osłonową pod ziemię, a tym samym wykonywany jest przewiert. Oczywiście, już na pierwszy rzut oka widać, że sposób ten jest znacznie szybszy od przeprowadzania tradycyjnych wykopów, wymaga jednak specjalistycznej wiedzy oraz sprzętu. W ten sposób budowa sieci naprawdę może iść szybko i sprawnie.

Sterowany przewiert horyzontalny- kolejny sposób na to, aby ograniczyć ilość wykopów do minimum

Nowoczesną technologią, która pozwala na wykonywanie ciągu wodociągowego pod ziemią jest sterowany przewiert horyzontalny. Wówczas, budowa sieci wodociągowej to znowu- wciąganie poszczególnych fragmentów rur, które mają znaleźć się pod ziemią. Również i w tej technologii wykorzystywana jest specjalna maszyna. Metoda ta ma jedną przewagę nad przewiertem sterowanym- spokojnie, można za jej pomocą budować długie etapy przy pracy jednoczesnej. Przewierty HDD również są bardzo efektywnym sposobem wprowadzania rur pod ziemię na odpowiednią głębokość. Maszyna, która dokonuje przewiertów ma możliwość regulacji tego, jak dużą średnicę może mieć tunel, a co za tym idzie można odpowiednio zestawić ten parametr ze średnicą rur, jakie mają być umieszczone pod ziemią.

Tak, jak i w każdym innym projekcie, budowa sieci wodociągowej z wykorzystaniem tych nowoczesnych technik wymaga pewnej wiedzy technologicznej oraz doświadczenia. Dlatego też zadanie budowania przyłączy powierza się firmom, które się w tym specjalizują. Dzięki temu można zyskać pewność, że całość zostanie wykonana poprawnie i że finalnie będzie mogła działać bezawaryjnie nawet przy wieloletniej, dość intensywnej eksploatacji.